Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1091  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002An ninh xã hội và an ninh sinh thái - thực trạng chính sách pháp luật và một số kiến nghị ban đầuPhạm, Duy Nghĩa
2002Trợ cấp ưu đãi xã hội trong hệ thống an sinh xã hội Việt NamNguyễn, Đình Liêu
2002Trách nhiệm bồi thường thiệt hai trong lĩnh vực môi trườngPhạm, Hữu Nghị
2002Một số vấn đề về chính sách hưu tríNguyễn, Huy Ban
2002Ý nghĩa.khái niệm.các bộ phận cấu thành.những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định và nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyềnLê, Văn Cảm
2002Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamNguyễn, Ngọc Chí
2002Hoàn thiện chế định trách nhiệm hình sự - yếu tố quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩaNguyễn, Ngọc Chí; Trần, Thu Hạnh
2002Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại trên thế giớiNguyễn, Thị Quế Anh
2002Việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam-cơ hội và thách thứcNguyễn, Bá Diến
2002Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghịLê, Thị Hoài Thu
2002An ninh xã hội- Một số vấn đề về pháp lí căn bảnNgô, Huy Cương
2002Về thuật ngữ an sinh xã hộiĐặng, Đức San
2002Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai doạn xây dựng nhà nước pháp quyềnLê, Văn Cảm
2002Xét xử hình sự theo tố tụng tranh tụng - kinh nghiệm nước ngoài và định hướng ở Việt NamNgô, Huy Cương
2002Góp phần nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước pháp quyềnHoàng, Thị kim Quế
2002Đảm bảo tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụngLê, Thị Thu Thủy
2002Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước AnhTrịnh, Quốc Toản
2002Bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt NamLê, Thị Hoài Thu
2002Cơ chế điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh xã hộiHoàng, Thị kim Quế
2002Yêu cầu của Nhà ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội- cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thểNgô, Huy Cương