Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1105
Title: Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai doạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Lê, Văn Cảm
Keywords: Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai doạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2002
Abstract: Một số đối tượng nghiên cứu cơ bản của chính sách hình sự trong giai doạn xây dựng nhà nước pháp quyền
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1105
Appears in Collections:No3 Vol18/2002Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.