Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1115
Title: Yêu cầu của Nhà ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội- cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thể
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Yêu cầu của Nhà ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội- cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thể
Issue Date: 2002
Abstract: Yêu cầu của Nhà ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động giám sát của quốc hội- cơ sở lí luận và một số kiến nghị cụ thể
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1115
Appears in Collections:No4 Vol18/2002Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.