Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1099
Title: Ý nghĩa.khái niệm.các bộ phận cấu thành.những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định và nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Lê, Văn Cảm
Keywords: Ý nghĩa.khái niệm.các bộ phận cấu thành.những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định và nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2002
Abstract: Ý nghĩa.khái niệm.các bộ phận cấu thành.những cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định và nội dung của chính sách hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1099
Appears in Collections:No2 Vol18/2002Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.