Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/93
Title: Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ta hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Út Quyên
Keywords: Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2010
Abstract: Văn hóa pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ta hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/93
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.