Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/898
Title: Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự
Authors: Nghiêm, Thị Thanh Thư
Keywords: Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự
Issue Date: 2016
Abstract: Vai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/898
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.