Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/89
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
Issue Date: 2012
Abstract: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/89
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.