Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/776
Title: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong cải cách tư pháp ở nước ta
Authors: Lương, Thúy Hà
Keywords: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong cải cách tư pháp ở nước ta
Issue Date: 2013
Abstract: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong cải cách tư pháp ở nước ta
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/776
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.