Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/692
Title: Gắn công tố với hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Bùi, Mạnh Cường
Keywords: Gắn công tố với hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Issue Date: 2012
Abstract: Gắn công tố với hoạt động điều tra trong tố tụng hình sự theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/692
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.