Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/563
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
Issue Date: 2012
Abstract: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/563
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.