Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/521
Title: Hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước ở Ninh Bình hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thơm
Keywords: Hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước ở Ninh Bình hiện nay
Issue Date: 2009
Abstract: Hiệu quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước ở Ninh Bình hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/521
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.