Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/49
Title: Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước hữu quan
Authors: Hoàng, Kim Khuyên
Keywords: Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước hữu quan
Issue Date: 30-Dec-2011
Abstract: Trong thời đại toàn cầu hóa không chỉ đặc trưng bởi tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư và vốn, mà còn bởi phong trào xuyên quốc gia của người dân để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn và có cơ hội việc làm nhiều hơn. Vì vậy, người lao động di chuyển từ nước này sang nước khác đã trở thành hiện tượng khá phổ biến, tuy không nhộn nhịp như tư bản và công nghệ nhưng lao động cũng là một yếu tố sản xuất ngày càng vượt biên giới tìm nơi có mức thù lao cao hơn. Tuy nhiên, khác với sự di chuyển của lao động trí thức đã có từ trước thì xuất và nhập khẩu lao động giản đơn hay lao động chân tay, lao động phổ thông là hiện tượng không còn mới trong gian đoạn hiện nay.
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/49
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.