Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/462
Title: Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh - qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
Authors: Phạm, Thị Thảo
Keywords: Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh - qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
Giám sát của HĐND tỉnh - qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
Issue Date: 4-Jul-2015
Abstract: Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh - qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/462
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.