Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/371
Title: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam
Authors: Vũ, Văn Huân
Keywords: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2015
Abstract: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/371
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.