Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/309
Title: Đạo đức trong thục thi công vụ của công chức nghành thanh tra xây dựng
Authors: Đinh, Thị Yến
Keywords: Đạo đức trong thục thi công vụ của công chức nghành thanh tra xây dựng
Issue Date: 2014
Abstract: Đạo đức trong thục thi công vụ của công chức nghành thanh tra xây dựng
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/309
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.