Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/176
Title: Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất trong thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Vân
Keywords: Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất trong thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa
Issue Date: 2014
Abstract: Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất trong thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Đống Đa
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/176
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Dân sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.