Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1333
Title: Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
Other Titles: Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
Authors: Phạm, Hồng Thái
Keywords: Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1333
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học
Đề tài nghiên cứu khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GS.TS. PHẠM HỒNG THÁI_Hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước.pdf292.67 kBAdobe PDFDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.