Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1321
Title: Áp dụng pháp luật về chứng thực qua thực tiễn huyện Phúc Thọ. TP Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Keywords: Áp dụng pháp luật về chứng thực qua thực tiễn huyện Phúc Thọ. TP Hà Nội
Issue Date: 2018
Abstract: Áp dụng pháp luật về chứng thực qua thực tiễn huyện Phúc Thọ. TP Hà Nội
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1321
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.