Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1320
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ.công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu của NNPQ-Qua thực thiễn huyện Tuyên Hóa.tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Trọng Đại
Keywords: Xây dựng đội ngũ cán bộ.công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu của NNPQ-Qua thực thiễn huyện Tuyên Hóa.tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2018
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ.công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu của NNPQ-Qua thực thiễn huyện Tuyên Hóa.tỉnh Quảng Bình
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1320
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.