Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1319
Title: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐBC Quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Thái, Doãn Thành
Keywords: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐBC Quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2018
Abstract: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐBC Quốc gia ở Việt Nam hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1319
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.