Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1310
Title: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện
Authors: Trần, Thu Hạnh
Ngô, Long Khánh
Keywords: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện
Issue Date: 2017
Abstract: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1310
Appears in Collections:No3Vol332017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.