Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1211
Title: Nhu cầu cải cách bộ máy hành chính và việc xem xét lại nội hàm của câu thành ngữ sáng cắp ô tô đi tối cắp ô tô về
Authors: Nguyễn, Đăng Dung
Keywords: Nhu cầu cải cách bộ máy hành chính và việc xem xét lại nội hàm của câu thành ngữ sáng cắp ô tô đi tối cắp ô tô về
Issue Date: 2006
Abstract: Nhu cầu cải cách bộ máy hành chính và việc xem xét lại nội hàm của câu thành ngữ sáng cắp ô tô đi tối cắp ô tô về
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1211
Appears in Collections:No2 Vol22/2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.