Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/114
Title: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Authors: An, Đắc Hùng
Keywords: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Issue Date: 2012
Abstract: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/114
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LL-An Dac Hung-Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc hai quan.pdf530.66 kBAdobe PDFDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.