Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1059
Title: Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. tổ chức. đơn vị của nhà nước trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. công chức thuộc quyền và một số kiến nghị
Authors: Hoàng, Minh Hội
Keywords: Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. tổ chức. đơn vị của nhà nước trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. công chức thuộc quyền và một số kiến nghị
Issue Date: 2016
Abstract: Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. tổ chức. đơn vị của nhà nước trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. công chức thuộc quyền và một số kiến nghị
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/1059
Appears in Collections:No3/2016Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.