Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/999
Title: Nghiên cứu_giáo dục quyền con người ở Khoa Luật ĐHQGHN và các trường luật khác của Việt Nam
Authors: Vũ, Công Giao
Keywords: Nghiên cứu_giáo dục quyền con người ở Khoa Luật ĐHQGHN và các trường luật khác của Việt Nam
Issue Date: 2016
Abstract: Nghiên cứu_giáo dục quyền con người ở Khoa Luật ĐHQGHN và các trường luật khác của Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/999
Appears in Collections:Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường luật ở Việt Nam hiện nayItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.