Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/997
Title: Đào tạo tín chỉ ngành luật ở đại học Saarland - CHLB Đức_ cách thức - cơ chế và điều kiện đảm bảo
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Đào tạo tín chỉ ngành luật ở đại học Saarland - CHLB Đức_ cách thức - cơ chế và điều kiện đảm bảo
Issue Date: 2016
Abstract: Đào tạo tín chỉ ngành luật ở đại học Saarland - CHLB Đức_ cách thức - cơ chế và điều kiện đảm bảo
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/997
Appears in Collections:Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường luật ở Việt Nam hiện nayItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.