Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/996
Title: Những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng đào tạo - nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật ở Nga hiện nay và một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Mai, Văn Thắng
Keywords: Những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng đào tạo - nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật ở Nga hiện nay và một số gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2016
Abstract: Những yếu tố cơ bản đảm bảo chất lượng đào tạo - nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo luật ở Nga hiện nay và một số gợi ý cho Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/996
Appears in Collections:Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường luật ở Việt Nam hiện nayItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.