Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/99
Title: Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn thành phố Hải Dương
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn thành phố Hải Dương
Issue Date: 2010
Abstract: Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn thành phố Hải Dương
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/99
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.