Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/98
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại học
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại học
Issue Date: 2011
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại học
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/98
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.