Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/976
Title: Hoạt động kiểm sát thu thập - đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam-trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thành Nam
Keywords: Hoạt động kiểm sát thu thập - đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam-trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2016
Abstract: Hoạt động kiểm sát thu thập - đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam-trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/976
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.