Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/956
Title: Văn hóa và văn hóa pháp luật trong quản trị tốt và phòng chống tham nhũng_Hoàng Thị Kim Quế
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Văn hóa và văn hóa pháp luật trong quản trị tốt và phòng chống tham nhũng_Hoàng Thị Kim Quế
Issue Date: 2016
Abstract: Văn hóa và văn hóa pháp luật trong quản trị tốt và phòng chống tham nhũng_Hoàng Thị Kim Quế
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/956
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo Quản trị tốt: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt NamItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.