Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/938
Title: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)
Authors: Phạm, Mai Linh
Keywords: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)
Issue Date: 2016
Abstract: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra trong việc khởi tố, điều tra các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Ninh Bình)
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/938
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sự

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC.LINH.docx55.55 kBMicrosoft Word XMLDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.