Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/924
Title: Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở - qua thực tiễn một số địa phương Trung du và miền núi Phía Bắc
Authors: Hà, Hải Yến
Keywords: Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở - qua thực tiễn một số địa phương Trung du và miền núi Phía Bắc
Issue Date: 2016
Abstract: Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở - qua thực tiễn một số địa phương Trung du và miền núi Phía Bắc
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/924
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt LV - Hà Hải Yến.doc230 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.