Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/921
Title: “Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phùng, Bích Phượng
Keywords: “Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2016
Abstract: “Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/921
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt luận văn - Phùng Bích Phượng.doc.doc160.5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.