Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/919
Title: Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên - qua thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Authors: Phạm, Đình Kiên
Keywords: Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên - qua thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Issue Date: 2016
Abstract: Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên - qua thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/919
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt luận văn - Phạm Đình Kiên.doc264 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.