Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/918
Title: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay
Authors: Vũ, Thị Phượng
Keywords: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay
Issue Date: 2016
Abstract: Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/918
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt luận văn - Vũ Thị Phượng.doc214 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.