Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/890
Title: Năng lực của Thẩm phán trong xét xử vụ án hành chính - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội
Authors: Đặng, Thị Thanh
Keywords: Năng lực của Thẩm phán trong xét xử vụ án hành chính - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội
Issue Date: 2016
Abstract: Năng lực của Thẩm phán trong xét xử vụ án hành chính - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/890
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.