Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/873
Title: Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người
Authors: GS. TS. Nguyễn Đăng Dung – PGS.TS. Vũ Công Giao – TS. Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên)
Keywords: Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người
Issue Date: 2015
Abstract: Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/873
Appears in Collections:Sách, Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người.pdf205.73 kBAdobe PDFDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.