Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/833
Title: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Trần, Thu Hạnh
Keywords: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn
Issue Date: 2015
Abstract: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng Hình sự Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/833
Appears in Collections:Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.