Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/78
Title: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong Luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử ở tỉnh Hà Nam
Authors: Trần, Quốc Trọng
Keywords: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong Luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử ở tỉnh Hà Nam
Issue Date: 30-Dec-2012
Abstract: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong Luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử ở tỉnh Hà Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/78
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.