Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/738
Title: Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam
Authors: Phạm, Ngọc Thành
Keywords: Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam
Issue Date: 2014
Abstract: Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/738
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.