Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/736
Title: Các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Tào, Duy Tùng
Keywords: Các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Issue Date: 2014
Abstract: Các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/736
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.