Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/73
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
Authors: Nguyễn, Cao Hiến
Keywords: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
Issue Date: 30-Dec-2011
Abstract: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/73
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Dân sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.