Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/542
Title: Tội mua dâm người chưa thành niên theo bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Việt Khánh Hòa
Keywords: Tội mua dâm người chưa thành niên theo bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - những vấn đề lý luận và thực tiễn
Issue Date: 2009
Abstract: Tội mua dâm người chưa thành niên theo bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - những vấn đề lý luận và thực tiễn
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/542
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.