Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/526
Title: Xã hội dân sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Nguyễn, Nhật Thăng
Keywords: Xã hội dân sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2011
Abstract: Xã hội dân sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/526
Appears in Collections:Chuyên ngành Lý Luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luậtItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.