Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/420
Title: Pháp luật lao động Việt Nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp
Authors: Tống, Văn Băng
Keywords: Pháp luật lao động Việt Nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2011
Abstract: Pháp luật lao động Việt Nam về thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải biển nước ngoài, thực trạng và giải pháp
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/420
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.