Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/363
Title: Nguyên tắc Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Lê, Thị Lan
Keywords: Nguyên tắc Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
Issue Date: 2013
Abstract: Nguyên tắc Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/363
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.