Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/263
Title: Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Trần, Việt Hà
Keywords: Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Issue Date: 2013
Abstract: Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/263
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.