Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/181
Title: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn
Authors: Lê, Thanh Hùng
Keywords: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn
Issue Date: 2014
Abstract: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bàn
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/181
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.