Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/148
Title: Hình phạt cải tạo không giam giữ theo luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thanh Hùng
Keywords: Hình phạt cải tạo không giam giữ theo luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Issue Date: 2014
Abstract: Hình phạt cải tạo không giam giữ theo luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa
URI: http://repository.law.vnu.edu.vn/jspui/123456789/148
Appears in Collections:Chuyên ngành Luật Hình sựItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.